KONTAKTY

Zdravá výživa Kostelec nad Orlicí
Tyršova 10, Kostelec nad Orlicí
tel: 608 490 337
napište nám
Otevírací doba: PO-PÁ 8-17 hodin, SO 8-11 hodin

NOVINKY

arr3Přerušena činnostE-shop bude od 20.12. 2020 do 30.1.2021 nefunkční. Děkuji za pochopení... arr3Poštovné zdarmaTento víkend neplatíte poštovné. Stačí nakoupit nad 500Kč a máte poštovné zdarma. Akce platí do...

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zdravavyzivakostelec.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název: Beseda Bio s.r.o.

Adresa: Mírová 1446, 51601 Rychnov nad Kněžnou

Provozovna: Tyršova 10, 51741 Kostelec nad Orlicí

IČ: 05223237

DIČ: CZ05223237

Bankovní spojení: 2301030958/2010

 

Telefon: 608 490 337

E-mail: zdravavyzivakostelec@seznam.cz

Provozovna Kostelec: Zdravá výživa Kostelec, Tyršova 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Provozovna Rychnov: Beseda Bio s.r.o., Staré náměstí 27, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

 

INFORMACE

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny níže. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, případné odlišnosti jsou dány průběžnými změnami v grafickém provedení etikety na obalu ze strany výrobce.

Nabízené zboží je vždy viditelně a srozumitelně označeno, a to při zobrazení detailu jednotlivých produktů.

Objednávat lze:

a) v e-shopu na www.zdravavyzivakostelec.cz
b) e-mailem: zdravavyzivakostelec@seznam.cz
d)  SMS zprávou: 608 490 337
e)Telefonicky: 608 490 337
f) Písemně – Zdravá výživa Kostelec nad Orlicí, Tyršova 10, 51741 Kostelec nad Orlicí
g) Osobním odběrem na sídle firmy

 

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

 

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká potvrzením objednávky.

Prodávající je v závislostsi na charakteru obchodu oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky, např. telefonicky, či elektronickou poštou.

 

CENA A PLACENÍ

Nabídkové ceny za zboží jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraním obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Kupní cenu lze uhradi v hotovosi při převzetí balíku (dobírka), převodem na účet prodávajícího nebo hotově na výdejním místě. K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Při platbě převodem prodávající po objednání zboží potvrdí e-mailem jeho dostupnost a čcelkovou částku k převodu a to obvykle nejpozději následující pracovní den.

 

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající dodá zboží kupujícímu, nejpozději do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, obvykle se zboží odesílá do 2 pracovních dnů.

Dostupnost zboží kupujícímu vždy prodávající potvrdí obratem po odeslání objednávky, nejpozději do následujícícho pracovního dne.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, je součástí dodávky zboží.

Zboží odesíláme kurýrní společností PPL nebo Českou poštou. Poštovné pro ČR 99Kč.

Osobní odběr je zdarma.

Při objednávce nad 1500Kč (vč.DPH) je poštovné zdarma.

Do zahraničí  zasíláme pouze po předchozí domluvě.

V případě nevyzvednutí zásilky a opakovaného zaslání na žádost zákazníka hradí další poštovné zákazník v plné výši. Pokud nevyzvednutou objednávku zaplacenou převodem objedavatel zruší, má provozovatel právo strhnout si z částky celou částku, kterou zaplatil na doručení.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Výjimky: právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatit u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej nelze vrátit.

Vzor pro odstoupení od smlouvy Vám můžeme zaslat e-mailem.

 

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému  nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídají jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

- bezplatné odstranění vady opravou,

- přeměřenou slevu z kupní ceny, nebo

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář k vyřízení reklamace Vám můžeme zaslat e-mailem.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby  nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se  jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Případné reklamace vyřídíme ke spokojenosti zákazníka individuálním přístupem.

Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba 24 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na potraviny, zde je vždy brán na zřetel datum minimální trvanlivosti či spotřeby. 

Dvouletá záruční doba se počítá od doby prvního nákupu, a to i tehdy, kdy při reklamaci dojde k výměně zboží za nové. O reklamaci musí prodejce rozhodnout ihned, nejpozději do tří dnů od převzetí reklamovaného zboží.

Jak postupovat v případě, že jste neobdržel/a kompletní či chybnou zásilku nebo chcete zboží vrátit ve 14 denní lhůtě

Kontaktujte nás pro snadnější a rychlejší vyřízení telefonicky na tel. č. 608 490 337 , či e-mailem zdravavyzivakostelec@seznam.cz

 

Jak postupovat při převzetí zboží od přepravce nebo následném zjištění poškození zboží špatnou přepravou?

Při přebírání zásilky je příjemce povinen řádně zkontrolovat zásilku a při zjištění poškození zásilky ihned sepíše s přepravcem zápis o škodě. Je to důležité proto, aby mohla být uplatněna reklamace. Na pozdější reklamaci bohužel nemůže být brán zřetel. Příjemce svým podpisem při převzetí zásilky potvrzuje, že zásilku převzal nepoškozenou.

Pokud byla zásilka nepoškozena a přesto jste po rozbalení zjistili poškození zboží. Neprodleně nás kontaktujte. Taková situace musí být nahlášena nejpozději do druhé dne od převzetí zásilky aby mohla být uplatněna reklamace. Na pozdější nahlášení nemůže být bohužel brán zřetel. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné nahlásit popis škody a zaslat na naši e-mailovou adresu kompletní fotodokumentaci (krabici z vnějšku, krabici s plným uloženým obsahem, vystýlku zásilky, je-li nějaká,prázdou krabici v případě je-li např. promočená, poškozené zboží a vše co uznáte za potřebné). Poškozené zboží, obal, ani vystýlku v žádném případě nevyhazujte. V takovém případě opět nebude reklamace uznána. Všechny tyto materiály pak musí být dodány na naši adresu. Vše toto je bohužel přepravci vyžadováno a je to jediná možnost jak uplatnit náhradu škody. Za škody vzniklé při přepravě neručíme, uděláme však maximum proto, aby byla reklamace u přepravce vyřízena. Pro úspěšné doručení zboží, ho balíme velmi pečlivě.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor na ochranu osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

NEWSLETTER

Zákazníkům jsou zasílány občasné informační e-maily týkající se novinek v sortimentu, akcí a slev a to automaticky po podání vaší první objednávky nebo při registraci. Tyto informační e-maily lze na požádání kdykoliv zrušit na e-mailu: zdravavyzivakostelec@seznam.cz

 

OSTATNÍ

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Podáním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek uvedených na internetových stránkách prodávajícího.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2021  a ruší obchodní podmínky společnosti Beseda Bio s.r.o. vydané dříve.

 

 

© Beseda Bio, s.r.o.